Zeleno povabilo

Prisrčno dobrodošli!


Želimo, da bi se v našem okolju odlično počutili in da bi si odprte vasi zapomnili po prijetnih doživetjih.

Odprte vasi so v letu 2020 pridobile okoljski znak »green key/ zeleni ključ«, ki je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji, in pomeni zavezanost podjetij, da spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo fee. S pridobitvijo znaka smo dobili priznanje za

Odličnost na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja.

Izjavljamo, da:
• ravnamo okolju prijazno na vseh področjih našega poslovanja,
• o pomenu trajnostne naravnanosti osveščamo naše obiskovalce, goste, prijatelje in sorodnike, ter
• nenehno iščemo nove rešitve za odgovorno ravnanje z naravnimi viri in za učinkovito rabo električne ter toplotne energije.

Takšno ravnanje je predvsem in najprej koristno za naravno okolje. V večini primerov gre za majhne ukrepe, ki za nikogar od nas ne pomenijo velikega napora ter odrekanja ugodju. Potrebna so le preprosta in komaj opazna dejanja. A če se jih dosledno držimo, lahko spremenimo svet na bolje in ga zanamcem pustimo takega, kot smo ga dobili od prednikov.

Zaradi navedenega se zaposleni z »okoljskimi iskricami« zavezujemo k odgovornemu ravnanju do okolja, k čemur vabimo tudi goste. Pomemben pogoj za pridobitev znaka zeleni ključ je namreč prav osveščanje. Hvaležni bomo, če boste nasvete upoštevali in tako skupaj z nami prispevali k ohranitvi okolja. Veseli pa bomo tudi vaših pripomb in dodatnih predlogov,ki jih bomo upoštevali oz. Posredovali na pristojne institucije.

Iskrena hvala za vaš prispevek k ohranjanju naravnega okolja!


Naše okoljske iskrice

Vodo si privoščimo za pitje, a smo pozorni na porabo
Za vzdrževanje zadovoljive kakovosti življenja porabi človek v povprečju 80 litrov pitne vode na dan. Za samo eno splakovanje wc-ja porabimo od 2 do 8 litrov čiste pitne vode, za kuhanje pa na dan povprečno slovensko gospodinjstvo porabi 6 litrov pitne vode. Varčujmo s porabo vode!

Ponosni smo, da vas gostimo v okolju, kjer je voda pitna. V sloveniji pijemo izjemno čisto in kakovostno vodo. Natočite si jo, in na zdravje!


Vestno ločujemo odpadke
Smeti ločujemo skladno z navodili. Odpadke vselej odlagamo v ustrezne zabojnike in nikakor ne v naravo ali v odtoke. Tako odvrženi odpadki onesnažujejo podtalnico in druge vire pitne vode.

Potrudimo se smeti odnesti v ločene zabojnike.


Zmanjšujemo uporabo plastike
Plastika predstavlja veliko grožnjo – tako okolju kot človeku samemu. Ker na svetu proizvajamo vedno več plastike, 6,4 milijona ton letno je pa pristane v okolju, imajo plastični delci in snovi, ki vdirajo v živalska in naša telesa, velik vpliv na kakovost našega zdravja.

Potrudimo se izogniti uporabi plastičnih izdelkov za enkratno uporabo.

Skrbno ugašamo luči
Uporabljamo varčne/led sijalke. Luči ugašamo, ko jih ne potrebujemo. S tem prispevamo k manjši porabi električne energije in k ohranjanju okolja.


Zmanjšujemo ogljični odtis
Naša namestitev ima kakovostno izolacijo in energetsko varčna okna. Vrata in okna zapiramo. Tako v poletnem času preprečujemo segrevanje prostorov, zato dodatno ohlajevanje ni potrebno. S tem učinkovito zmanjšujemo ogljični odtis.

Prostore zjutraj in zvečer za kratek čas prezračimo.


Uživamo v lokalnem bogastvu naravne in kulturne dediščine
Naravna in kulturna dediščina sta v našem okolju izjemni – obiščite, spoznajte; doživite in okusite ju! Informacije o znamenitostih, doživetjih, gastronomiji in običajih lahko dobite na naši spletni strani www.odprtevasi.si ter pri našemu prijaznemu osebju.

 

Okolico raziskujemo z okolju prijaznimi vrstami mobilnosti
Naši kraji so idealni za kolesarstvo in pohodništvo. Vsak izlet/ogled, ki ga opravite s kolesom ali peš, namesto z avtomobilom, je okolju prijazno dejanje. Hkrati pa okolico na ta način resnično začutimo, vonjamo, slišimo. Bliže smo prebivalcem in z njimi lažje vzpostavimo stike. Le tako lahko zares razumemo kraje in ljudi, ki jih obiščemo.
Vse informacije o možnostih izposoje koles ter o kolesarskih in pohodniških poteh lahko dobite na www.odprtevasi.si ali pri naših zaposlenih.

Skrbimo za varčno uporabo detergentov in vode pri pranju
Nastanitve po vsem svetu za pranje brisač in posteljnine, ki so bile uporabljene samo enkrat, vsak dan porabijo na tone okolju škodljivih detergentov in milijone litrov vode.
Posteljnino in brisače pri nas zamenjamo ob vsaki menjavi gostov,

Pogosteje pa le v primeru, da to izrecno naročite.

ZELENO POVABILO GOSTOM ODPRTIH VASI